Nieuws

Mooi vergelijk plantuien en geplante uien

Gepubliceerd op
6 augustus 2014

Voor de themadag van 26 augustus aanstaande zijn verschillende demo’s aangelegd, waaronder een aantal rassen tweedejaars plantuien. Daarnaast zijn van een aantal standaard zaaiuienrassen planten opgekweekt in de kas en vervolgens uitgeplant. Eind juli zijn deze al uitgegroeid tot een mooi grof gewas.

Op veel percelen zaaiuien wordt dit jaar valse meeldauw gevonden. Jaarlijks wordt gekeken wat de kracht is van verschillende bestrijding strategieën die worden getest in een uitgebreide proef bij PPO Lelystad. Er wordt gewerkt met zogenoemde ‘infectiestroken’ om in de proef een zo hoog mogelijke ziektedruk te krijgen. Momenteel begint in deze proeven aantasting te komen. Zoals het er nu naar uitziet, kunt u - op de themadag - interessante verschillen in bestrijding zien. Dit geeft u als teler weer inzicht voor de komende teeltjaren.

Ook dit jaar is er weer een grote onkruidbestrijdingsproef in uien aangelegd. U kunt goed zien wat het effect op de uien is van de, soms zware, bespuitingen. Aan de andere kant is, in deze proef, ook te merken wat de concurrentiekracht is van verschillende onkruiden op het gewas. Voor u een mooie kans om in een oogopslag te zien hoe de verschillende onkruidbestrijdings strategieën uitpakken.